निकोल लरेन्ट, LMHC


तपाईंले मलाई कहाँबाट सम्पर्क गरिरहनुभएको छ भनी निर्दिष्ट गर्नुहोस्! म हाल अमेरिका र क्यानडाका मानिसहरूसँग काम गर्छु, र समय क्षेत्र र भाषा अवरोधहरूले शिक्षक र सल्लाहकारको क्षमतामा अनुमति दिन्छ।